اینجا مدرسه
انضباط شخصی
کارنه
است

اینجا مدرسه انضباط شخصی کارنه است

به مدرسه کارنه خوش آمدید، این‌جا فضاییست که منابع و ابزار های ارزشمندی را می‌توانید در اختیار داشته باشید. این منابع و ابزارها شما را یاری خواهد کرد که با افزایش عملکرد و بهره‌وری خود در جهت آنچه برایتان مهم است حرکت کنید.
امید داریم این حرکت سفری ماجراجویانه باشد.

89

افزایش میزان موفقیت شما

3000

از خدمات کارنه بهره مند شدند

نظرات شرکت کنندگان کارنه

در طی 10 سال برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت انضباط شخصی فرصت ارزشمندی برای خدمت داشتیم. بازتاب این خدمات رضایت بالای شرکت کنندگان بوده است.

چرا عده ای با اینکه هوش و امکانات لازم را دارند دستاوردی ندارند و بالعکس ؟

ماهک کشمیری پور سال‌ها برای غلبه بر اهمالکاری مطالعه کرده و به همین منظور موضوع پایان‌نامه خود را اثربخشی تلفیق برنامه انضباط شخصی با تکنیک خلاقیت اسکمپر بر رفتار کارآفرینانه انتخاب کرده است . مطالعات او در این زمینه گسترده و ادامه‌دار است. بر آن است که جدیدترین دانش روز را به دست آورد و در اختیار شما بگذارد.

دوره های آموزشی

دوره 60 روزه انضباط شخصی و ذهن آگاهی

۰ یافتن دلایل اهمالکاری و غلبه بر آن
۰ ساخت روتین و عادت‌های مورد نیاز در جهت اهداف
۰ کشف اهداف حقیقی زندگی
۰ آشنایی و استفاده درست از ابزارها در جهت رسیدن به اهداف

دوره 120 روزه بهره‌وری سازمانی

۰ افزایش انگیزه و تعهد
۰ افزایش نوآوری و خلاقیت
۰ کاهش نرخ ترک کار
۰ بهبود فرهنگ سازمانی

کارگاه آموزشی شفقت به خود

۰ تایید در زمان تصمیم
۰ قدم‌های پیوسته و مداوم
۰ تحسین در زمان عملکرد
۰ آشتی با کودک درون

متن پاراگراف توضیحی شماره سه. خلاصه و مفید در دو سطر

متن پاراگراف توضیحی شماره سه. خلاصه و مفید در دو سطر

اولین قدم برای تغییر انتخاب نقطه ی آغازه!

از طریق مشاوره رایگان و پاسخ به پرسشنامه های خودسنجی و تحلیل آنها با محتوای دوره بیشتر آشنا خواهید واز تناسب دوره با نیاز و شرایط خودتان آگاه خواهید شد.

با پرکردن همین فرم کوتاه می توانید سفری تاثیرگزار و ارزشمند را آغاز کنید.